EPC

Naast zijn actieve inzet in de vastgoedsector, is Joris Persy ook een erkend EPC-deskundige type A, wat natuurlijk zeer gunstig is voor het verkoop- en verhuurproces.

 

Wat is EPC?

 

EPC staat voor Energie Prestatie Certificaat. Dit certificaat beschrijft de energieprestatie van de woning. Het telt 6 tot 7 pagina’s met informatie over de woning en is 10 jaar geldig. Het attest wordt afgeleverd onder toezicht van het VEA (Vlaamse Energieagentschap) en kan enkel worden opgesteld door een energiedeskundige type A.

 

Een EPC dient in de eerste plaats om een koper of huurder inzicht te geven in de mogelijke kosten die gepaard gaan met de koop of huur van de woning. Daarnaast worden er door de keuring veel gegevens voor de overheid verzameld die later kunnen worden aangewend voor gericht energieadvies. Het zorgt ook voor bewustwording op de vastgoedmarkt.

 

Het Energieprestatiecertificaat kent een uniek EPC-certificaatnummer en geeft een bepaalde score mee aan de kandidaat koper of huurder.

 

Is een EPC-certificaat verplicht?

 

Het Energieprestatiecertificaat is verplicht bij de verkoop of verhuur van een wooneenheid. Handelspanden zijn nog niet onderworpen aan deze wetgeving. Bij woningen die deels voor handel en deels voor bewoning worden aangewend, is enkel voor het woongedeelte een attest vereist.

 

Wat als ik geen EPC heb?

 

Het Vlaamse Energieagentschap controleert steekproefsgewijs of woningen die te koop of te huur staan over een geldig EPC beschikken. Notarissen hebben meldingsplicht bij afwezigheid van een EPC en riskeren zelf beboet te worden als ze dit niet doorgeven aan het VEA.

 

Als een eigenaar niet over een EPC beschikt, dan wordt de eigenaar uitgenodigd om schriftelijke argumentatie in te dienen. Het ontbreken van een EPC betekent niet dat de woning niet verkocht of verhuurd mag worden, maar de eigenaar riskeert wel een administratieve geldboete van 250 tot 5000 euro.